Naasuniit uulialiat akooruserneqanngitsut

- Uulia kakillarnaat paarnaanik akulik (15 ml), 50 kr.

- Uulia qeqqussanik akulik (15 ml), 50 kr.

    (Pisiniarfinnut akigititaq: 35 kr.)