Naasuniit uulialiat akooruserneqanngitsut

- Uulia kakillarnaat paarnaanik akulik (15 ml.), 80 kr.

- Uulia qeqqussanik akulik (15 ml.), 80 kr.

    (Pisiniarfinnut akigititaq: 65 kr.)