Naasuniit uulialiat akooruserneqanngitsut

- Uulia kakillarnaat paarnaanik akulik (15 ml, 65 kr.)

- Uulia qeqqussanik akulik (15 ml, 65 kr.)

- Uulia qeqqussatalik kakillarnaallu paarmaanik
  akulik (15 ml, 65 kr.)

- Uulia sikkersorpalimmik akulik (15 ml, 65 kr.)

   
(pisiniarfinnut akigititaq: 45 kr.)