Qaqorsaasiat hotel-inut - 20 gram

Akunnittartfinnut unnuisarfinniitartut qaqorsaateeqqat tamatta nalunngilagut.

ulu.care unnuisarfinnut 20 gram -nik qaqorsaasiortalernikuuvoq.

Nunatta pissarititai assigiingitsut pingasut ukuuput: qajaasatalik, kakillarnatalik, tupaarnatalik. Qaqorsaasiaq akooruserneqanngilaq, uuliat naasullu tamarmik akooruserneqanngillat.
Unnuisarfinnut qaqorsaasiaq 20 gram, isseqqaarissumut poortorneqarnikuuvoq puualu pinngortitamut mingutitsinnaanani.

Assigiingitsut pingasut pigaarput:

   

Ataaseq akeqarpoq 25 kr. nassiunneralu. (Pisiniarfinnut akigititaq: 15 kr. nassiunneralu)
Akunnittarfinnut, unnuisarfinnut akigititat:    500 stk. pisinermi akunnittarfinnut 7,50 kr. nassiunneralu
                                                                   1.000 stk. pisinermi akunnittarfinnut 6,50 kr. nassiunneralu
                                                                   2.000 stk. pisinermi akunnittarfinnut 5,50 kr. nassiunneralu
                                                                   3.000 stk. pisinermi akunnittarfinnut 4,50 kr. nassiunneralu