Qaqorsaasiat hotel-inut - 20 gram

Akunnittartfinnut unnuisarfinniitartut qaqorsaateeqqat tamatta nalunngilagut.

ulu.care unnuisarfinnut 20 gram -nik qaqorsaasiortalernikuuvoq.

Nunatta pissarititai assigiingitsut pingasut ukuuput: qajaasatalik, kakillarnatalik, tupaarnatalik. Qaqorsaasiaq akooruserneqanngilaq, uuliat naasullu tamarmik akooruserneqanngillat.
Unnuisarfinnut qaqorsaasiaq 20 gram, isseqqaarissumut poortorneqarnikuuvoq puualu pinngortitamut mingutitsinnaanani.

Assigiingitsut pingasut pigaarput:

   

Ataaseq akeqarpoq 35 kr. nassiunneralu. (Pisiniarfinnut akigititaq: 25 kr. nassiunneralu)